رویای ناتمام

هیچ رویایی به خواب یک جنازه نمی آید...

پ ن: جنازه روزی ١۴ ساعت کار می کند.

/ 2 نظر / 6 بازدید
عادل

ولی همین جنازه شدن گاهی خودش یک رویاست ....

روح سرگردان

اوه ی روز مثل من کار کردی حالا هی هوار بکش و عالم رو خبر کن!!![زبان]درضمن آپم ..مثل ایدز لا علاج!!! راستی همشهری آخرش معلوم شد چه کاره ای؟؟؟؟[نیشخند]