از زندگی...

.

آدمها خاطره می سازند،

خاطره ها آدم می سازند.

/ 3 نظر / 9 بازدید
عادل

و آدمهایی هستند که سالیان سال با خاطره هاشون زندگی می کنند ....

blossom

آدمهای خوب خاطره های خوب و بدها خاطره های بد و نکند که بدها خاطرتان را تنگ کنند

میلاد

... در خاطره ها آدم بمانیم!!! [گل][گل][گل]