باران

.

.

تو دلتنگی هایی را که زیر پتو، گوشه اتاق تاریک، زیر میز، پشت فرمان و ... قطره قطره می چکند را تجربه نکردی.

.

.

.

/ 0 نظر / 2 بازدید