گفت یه رابطه خوب چهارتا رکن داره  ۱-عشق ۲-لذت ۳-آرامش ۴-دوام
         

            بعدشم گفت ببین همشو داری؟

/ 0 نظر / 2 بازدید