کابوس در بیداری

مدتهاست عشق بازی نکرده ام، با صدای بلند نخندیده ام یا حتی اشک نریخته ام، مدتهاست به عمق چشمهای کسی نگاه نکرده ام...

فقط و فقط روزمرگی می کنم...

یک کسی بیاید به رسم فیلمها بزند توی گوشم ببینم خوابم یا بیدار، نه ببینم اصن زنده ام!

/ 1 نظر / 9 بازدید
عادل

زندگی و روزمرگی مفاهیم از هم دور و به ظاهر نزدیکی اند ... ما خیلی روزها به جای زندگی، روزمرگی می کنیم ...