۲۰

صبح ها هیچ کس توی خیابانها نیست، انگار مرده اند مردمان تکراری این روزها. همگی بسیج شده اند برای نبرد با نمره ها احمق ها به دنبال ۲۰ خواهند دوید تا به فول معلمان ابله همه روزگاران چیزی شوند برای این مملکت، می جنگند برای ۲۰

 

/ 0 نظر / 3 بازدید