اخر حماقت

هنوزم دنبالتم که یه گوشه ای برای یه لحظه دنیا از یادم بره  حتی اگه بعدش همه چی خراب شه

.

.

میدونم خیلی احمقانه است

/ 0 نظر / 5 بازدید