بالا

- یه سوال؟

-- دو تا...

- آقا، شما هفته پیش این موقع کجا بودی!؟

-- رو ابرها...، تو کجا بودی؟

- تو فضا...

-- پس تو از منم جلوتر بودی!

 

/ 2 نظر / 4 بازدید
عادل

می‌دونی من کجا بودم؟ اومدم از هر دوتانون سبقت گرفتم و رفتم .....

blossom

نبودنی یا بودنی نیست ،هرچی هست عشقه و نوره بالو وا کن سوی ابرا آسمون جای سروره آسمون تو دل عشقه ،عشق همینجاس تو دل ما هیچی از ما نمیمونه ،عشق تنها حاصل ماست