چند شخصیتی ها

جامعه، خود مرا به سوی بحران شخصیت سوق می دهد وفتی در روز دختران، روز جوان، روز زن، روز مهندس، روز کارگر، روز معلم، روز مهارت و از همه مهمتر روز میراث فرهنگی مرا می ستاید...!

/ 2 نظر / 6 بازدید
عادل

خوب این جلوه های مختلف وجودی شماست .... میتونه هر کدوم بشه بخشی از شخصیت شما؛ زمانی دچار بحران شخصیت میشیم که ندونیم کی جوونیم؛ کی جنسیتمون مهمه؛ کی کارگریم؛ کی معلم ....