...

1- فکر می کنم 30-20 دقیقه ست همکارم روبروی میزم ایستاده و درباره پروژه حرف می زند و نظر مرا می خواهد... من هم فقط دارم می شنوم و سر تکان می دهم بی انکه بدانم چه می گوید. در اخر هم نمی دانم چه گفته ام چون فقط شنیدم که گفت "باشه اجراش می کنم و نتیجه رو می گم"... حالا نمی دونم منتظر بمونم نتیجه رو بیاره و تا معلوم شه چی گفته و من چی گفتم یا برم دوباره ازش توضیح بخام!

همچین مهندسی ای می کنیم...

2- این روزها بیشترین میزان درگیری با خودم را دارم. دلیلش رو نمی دونم فقط مدام توی ذهنم می سازم و تخریب می کنم یک جورهایی بساز و بفروش!اما فروشی در کار نیست... نمی دانم این درگیری ها کی تمام می شود. دوست دارم یک روز که آرشیو اینجا را می خوانم همه چیز(چیزهایی که نمیدانم چیست)حل شده باشد.

3- مثل یک ماشین فقط صبح می رم شرکت ظهر می رم سازمان عصر میرم کلاس زبان شب می رم خونه دوش می گیرم و می خوابم...کی این ماشین اسقاطی می شود؟

4- دوستانی دارم بهتر آب روان...

5- ... و خدایی که در این نزدیکی ست...

/ 2 نظر / 10 بازدید
فریاد

ماه تنها بود، منم این همه به آسمان نگاه كردیم و ندانستیم ماه نقطه آخر خط است و این هوای كوچك دل شوره هایمان را جا نمیدهد دیگر... نمیدانم به جای كدامین واژه سكوت را جایگزین كرده ام و به جای كدامین غصه تمام رنجها و دردها را در كوله بارم ذخیره كرده ام و با خود می برم، به هوای كدامین نگاه و كدامین دیدار چشمهایم را بسته ام و در جاده ای بی سر و ته زندگی قدم می گذارم تنها، در این تنهایی عمیقی كه به اندازه همه تنهایی خدا عمیق است كه حتی دستهای فرشته های خدا هم به آن نمیرسد...!این جا و آن جا حالا تمام آن روزها روی دستمان مانده و هیچ كس آن خیابان را تا انتها نرفت این خنده گاهی بیخ گلویم را آنچنان می بندد كه به بغض تبدیل می شود این روزها، این روزهای كه رابطه ها شده اند كاری و هیچ كس به فكر هیچ كس نیست، این روزهای كه دوستی ها و رفاقتها به طنابی پوسیده و كهنه می ماند، كاش كسی میدانست كه تقصیر كدامین ماه است كه بدون اینكه ما بدانیم شب تو آسمان در كنار ستاره تا صبح بزمی عاشقانه بر پا می كنند و ما خیره به آسمان تا صبح بیدار می مانیم. (فریاد)

عادل

در روزمرگی هم لذتی هست که باید چشید ... صبح در یه ساعت خاصی بیدار شدن و شب در یه ساعتی به خانه رفتن ... برای من آرامش خاصی داره .... و در ضمن ... ارزش داشتن یه دوست مثل آب روان هم بالاست؛ چه برسه که جمعی چنین داشته باشیم .... خدایشان حفظ کند ....