سهم من گردش حزن آلودی در باغ خاطره هاست و در اندوه صدايی جان دادن که به من می گويد دستهايت را دوست دارم

دستهايم را می کارم

سبز خواهم شد می دانم

                                 ......................

/ 0 نظر / 2 بازدید