رفتگان همه شادند

مهم نیست که از این دنیا رفته باشی یا اون ور دنیا رفته باشی یا تو دنیای یه نفر دیگه رفته باشی، مهم اینه که دیگه رفتی...

شاد زی!

پ ن: ما بیشتر

/ 5 نظر / 6 بازدید
عادل

خیلی وقتها من هم در مورد این جمله هنگ می کنم" هرجا هستی خوش باشی!" ... هرجا باشی بالاخره نتیجه ش اینه که اینجا نیستی ...همین بسه!

روح سرگردان

تو که آیینه صدق و صفایی به محراب دلم روح دعایی تو گفتی وقت مرگ آیی سراغم الهی من بمیرم تا بیایی

Blossom

میدونی بعضی وقتها میشه تو دنیای بقیه رفت ولی باید انتظار برعکسشم داشت که خیلی هم درد داره!

Blossom

البته منظورم اون طرفیه که رفته. و فکر کنم به اون چیزی که تو گفتی هیچ ربطی نداشت.

روح سرگردان

کجاست دختر حوا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ هرچند که از جمع شماکم نشدم با هیچکدامتان محرم نشدم هر بار به یک سیب فریبم دادید با اینکه فریب خوردم آدم نشدم