ادبیات این روزها...

چه ویرانگر ولی شیرینی ای عشق...

/ 3 نظر / 12 بازدید
عادل

نمی دونم یا نمی تون این عشق رو معنی کنم؛ دچار اختلاط مباحث مختلف شده ام؛ عشق، نیاز، توهم، ترس، عادت، ....همه و همه گاهی ریشه یکسان و چشمه مشترک دارند ....باید ته ته ش رو در بیآریم؛ ......

محمد

گفتی شیرینی یاد یکی از دوستام افتادم که هی مسخواست انگشت بکنه تو کیکها !