سعدیا

همین طور که از کنار پسرک عبور می کنم نگاه معنی داری میندازه و میگه خانومی عضو اهدا نمی کنی!؟

/ 2 نظر / 4 بازدید
احمدآقا

قبول دارم, بچه های این دوره زمونه واقعا وقیح و ضمنا باهوش هستند.

روح سرگردان

البته ی جایی هم میگه من نخواهم که دگر شعر بگویم که مگس///زحمتم میدهد از بسکه سخن شیرین است///بعضی وقتها هم خسیس بوده ///حالا مشتری پاش هست یا نه ؟؟؟اگه میصرفه من چون حجمم زیاده بیشتر از یکی دوتا میتونم اهدا کنم !!!!خبرم کن آپ میکنی همشهری!!!!