یادم تو را فرامش!

همیشه می نویسم تا فراموش کنم اما اینبار اینجا می نویسم تا یادم نره که فراموش نکنم که امشب له شدم، که یه بار دیگه به خودم باختم، که چه ظلمی به خودم کردم بیچاره خودم....

/ 0 نظر / 5 بازدید