...

... که شهر بی تو مرا حبس میشود...

مهربانم... هنوز نبودنت، نشنیدنت، نخواندنت برایم عادت نشده، نمیشود، نخواهد شد!

/ 0 نظر / 17 بازدید