مشت

در غیاب تو دستهایم می دانند چگونه دست رد به سینه ام بزنند. خوب تربیتشان کرده ای رفیق... خیالت راحت

/ 0 نظر / 4 بازدید