اعترافات بنفش

تو نمی دانی...بگذار برایت بگویم، مگر نمی گویند مستی و راستی...

.

.

.

یک شب که مست بودم اتفاق اقتاد...

/ 2 نظر / 9 بازدید
کیقباد

[گل]

عادل

دوست دارم این کوتاهی و ایجاز نوشته تون رو خراب نکنم؛ با یه کامنتی که شاید خیلی هم مهم نباشه ؛ یه رد پائه ....ولی باید یه جور بگم که کلی با این نوشته حاال کردم ..... در ضمن: کفاره شراب خوریهای بی حساب هوشیار در میانه مستان نشستن است