آنم آرزوست

دلم یک رفیق 20 می خواد که به محیط و مساحت و حجمم کاری نداشته باشه مثل خودم کله خر باشه. بعد یکروز بگه بیا بریم سفر... بگم کجا؟ بگه نمیدونم حالا بریم... بعد بریم.

/ 4 نظر / 5 بازدید
رفيق قديمي

من خيلي دلم مي خواد اين كارو انجام بدم. خيليييييييييييي زياد. دارم مي تركم. اين جمله هات هواييم كرد. آخرين سفرم هموني بود كه با هم داشتيم. اما .... چه كنم از دست روزگار؟! دعا كن مشكلم زودتر حل شه، يك روز بهت بگم بزن بريم سفر...به ناكجاآباد... بعد بريم...

عادل

باز هم حس مشترک ...

محمد

آقا حله ! بزن بریم ...

خسرو

فکر نکنم بری