آینده

برنامه آینده نزدیک:

روسپی می شوم.

پ  ن:در آمد خوبی خواهم داشت.

پ ن ١: باید مدیر برنامه هامو استخدام کنم.

پ ن ٢:نمی دونم از کجا باید شروع کنم؟

/ 1 نظر / 2 بازدید
بهار

این کار شجاعتی می خواد که تو کمتر کسی پددا میشه