چکاوکم!

امشب می خوام همه فاصله ها رو به سوی تو پرواز کنم. ديگه پر نزن!!!!

کاش می شد اين قدم ها فاصله ها از بين برن. ميدونم که می گی (من اينجام، همينجا نزديکتم) اما من...برات يه دنيا حرف دارم. کی گوش می کنی؟

/ 0 نظر / 3 بازدید