...

دلم نگران دلت است... که نشکسته باشد که ترک برنداشته باشد.

سیلی ای که زدم را به حساب رفاقتم بگذار رفیق!

/ 0 نظر / 23 بازدید