سکوت

...

ادگار گفت:"وقتی لب فرو می بندیم و سخنی نمی گوییم، غیر قابل تحمل می شویم و آنگاه که زبان می گشاییم، از خود دلقکی می سازیم."

 

سرزمین گوجه های سبز-هرتا مولر

/ 2 نظر / 3 بازدید
Blossom

ای ول. جانا سخن از زبان ما میگویی.

روح سرگردان

میگم جفنگ گفته ها!!!!اونوقت باید چیکار کرد؟؟؟؟باید نوشت؟؟؟