آنگاه...

... و آنگاه که در بستر خويش آرام می گيرم،

چادر پرستار شب را به روی من بگسترانيد

و سکوت را با من تنها بگذاريد.

/ 0 نظر / 17 بازدید