جای تو خالیست

این روزها، اینجا حسابی جات خالیه نه............ یعنی راستش گمت کردم اما نمی دونم کجا تو خیابونا؟ تو دانشکده؟ تو شرکت؟ یا نه همینجا.........

کجایی مهربون

آخ که دلم برا دل تنگی های خودم تنگ شده، برا لذت گذاشتن دستام تو دستات، و برای صدای نوازشت و بعد پرواز با تو (لذتشو با هیچ کس تقسیم نمی کنم)

بیا بیا حتی اگه من گاهی میگم نه یا از یادم می برمت. تو خوبی بیا گاهی بیا

                                                                           قربونت- مواظبم باش

/ 0 نظر / 2 بازدید