خورشيدکم!

اين روزها، بدجوری اينجا جات خاليه. به هيچ کس نگفتم و نميگم که دلم برات تنگ شده حتی به خدا هم نمی گم حتی به خودت هم نمی گم23.gif

/ 0 نظر / 4 بازدید