بوسه بر جنازه

حوا خطابم کرد و برایم شعر گفت... سالها پیش... اولین و آخرین شعرش برای من بود. امروز دیدم دوباره شعر می گوید، باز هم برای من گفته بود... بر دستانم بوسه زده بود.

/ 1 نظر / 5 بازدید
سجاد

سلام وب زیبایی داری... یک سوال ازت دارم...