...

به اندازه تخمام دوستت دارم.

.

.

.

.

امضا: گل آفتابگردون

/ 1 نظر / 13 بازدید
روح سرگردان

چرااااااخبر ندادی؟؟؟ماهم اندازه تخم چشامون دوست داریم!!!!حالا بگو ببینم آفتابگردونش از اون تخمه سفیداس یا از اون سیاها که لبای آدمو هم سیاه میکنه؟؟؟.[نیشخند][زبان][وحشتناک]