و سکوت را با من تنها بگذارید...

خیلی حرف است که بعد عبور از مرز 30 سالگی هنوز مشغول جنگیدن باشی بر سر عقایدت...

معصومه می گوید رشد کردن درد دارد... پس باید درد کشید.

درد دارم، خسته ام.

پ ن:میخواهم مدتی را در سکوت باشم. ببخشید که تلفن هایتان را جواب نمیدهم.

/ 0 نظر / 6 بازدید