کاش عقل و احساسمان حرف هم را می فهميدند

کاش فراتر از اين بودنهايمان بوديم، دوستت دارم به خاطر خوب بودنهايت، خوبيهايت، و بهتر بودنهايت و اينکه هيچ وقت به اندازه تو نبودم. موفق باشی

همين07.gif23.gif

/ 0 نظر / 2 بازدید