زمانی برای مستی

آدم است دیگر، گاهی دلش عاشقانه می خواهد...

حالا هرقدر هم منکرش شود.

/ 3 نظر / 9 بازدید
عادل

کاش به خودمون دروغ نگیم ...

روح سرگردان

میمیری خبر بدی؟؟؟ عابری مست پیش میاید کوزه در دست پیش میاید عاشقی جرم نیست ای مردم اتفاق است پیش میاید...