از اين گذر ايام حالم به هم می خوره

چرا آدما اينقدر راحت عوض می شن چرا اينقدر راحت ارزشهاشون ( غلط يا درست ) رو کنار می ذارن

چرا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

چرا؟

/ 0 نظر / 2 بازدید