آفتاب

پسرها با دوستی همان برخوردی را دارند که با خورشید دارند: وجودش را انکار نمی‌کنند از تابش‌اش بیشترین لذت را می‌برند، اما مستقیم نگاهش نمی‌کنند...!

هزار خورشید تابان-خالد حسینی

/ 1 نظر / 6 بازدید
محمد

10 بار خوندمش نمیفهمم چجوری میشه به دوستی مستقیم نگاه کرد ، یا نکرد !!