فولاد نبشته...

sms زده که تو خیلی خوبی و کارت را خوب بلدی و بی عیب و نقصی!... و این حرفا جواب می دهم رفتی تو کار هندوانه، دل خوش سیری چند؟ بعد می گوید نه واقعا من تو را دوست دارم و خیلی چیزای دیگه که اگر اسلام دستم را نبسته بود همه شان را می گفتم(این ها را او می نوشت) میگویم چه خوب که اسلام هست!

بعد فرستاده که فلان جاهای دکل** (عکسشان را هم فرستاده) اسم تو را جوشکاری کرده ام تا همه بدانند که ...

عصبانی می شوم می گویم زود یکی را بفرست همه شان را سنگ بزند که بردی آبروی ما را! وگرنه سر و کارت با کرام الکاتبین* است.

امیدوارم دل بکند از ما!

*) معادل همان QC است.

**) یک دستگاه دکل ١۴٢ فوت،2000 HP

پ ن 1: خدا را شکر اما ناگفته نماند صاحاب بلاگ فاقد هر نوع بر و رویی ست. لطفا کسانیکه اینجانب را رویت نموده اند صحه گذاری نمایند. اصلا همین امروز یک فقره عکس آن بالاها می گذارم.

پ ن 2:something else

/ 1 نظر / 5 بازدید
عادل

اولاً ....اگر در دیده مجنون نشینی؛ به غیر از خوبی لیلی نبینی ... ثانیاً شکسته نفسی فرمودید؛ هر چند در این عکس بیشتر منظره معلوم بود تا چهره شما ....