مارکوپولو

گفت: حرف دیگه بسه ، بخواب گفتم: دلم برات تنگیده خوابم نمی بره گفت : یه بالش بگیر تو بغلت بخواب. بعدش هم تلفن رو قطع کرد. یادم رفت بهش بگم بالشه که نمیتونه منو بغل کنه رو چکار کنم؟؟؟؟

/ 1 نظر / 2 بازدید
رضا

ایول خیلی باحال بود [دست][دست] [دست][دست][دست]