عبث!

حرف را باید زد، درد را بایدگفت

سخن از مهر من و جور تو نیست

سخن از متلاشی شدن دوستی است

و عبث بودن پندار سرورآور مهر

آشنایی با شور؟

و جدایی با درد؟

و نشستن در بهت فراموشی

                                          یا غرق غرور ؟

/ 0 نظر / 8 بازدید