برای سفر

دلم لک زده برای یک سفر چند روزه...

الحمدلله که یک رفیق شفیق هم نداریم چند روزی بی چشم داشت سوراخی دعوتمان کند زیر سقفش.

/ 2 نظر / 3 بازدید
عادل

جا داشتن مهم نیست؛ هم پا داشتن مهمتره .....

روح سرگردان

الحمد لله ما که نظر بد نداریم تشریف بیارید شیراز خوشحال میشیم....[گل]