مقدس آسمانی

برای من
دوست داشتن
آخرین دلیل دانایی ست
اما هوا همیشه آفتابی نیست
عشق همیشه علامت رستگاری نیست
و من گاهی اوقات مجبورم
به آرامش عمیق سنگ حسادت کنم
چقدر خیالش آسوده است
چقدر تحمل سکوتش طولانی ست
چقدر ....
نباید کسی بفهمد
دل و دست این خسته ی خراب
از خواب زندگی می لرزد
باید تظاهر کنم حالم خوب است
راحت ام ، راضی ام ، رها.....
راهی نیست
مجبورم!
باید به اعتماد آسوده ی ساده به آفتاب برگردم
به روزم...
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

/ 0 نظر / 2 بازدید