به همین سادگی

وقتی همه بایدها و نبایدهای همه سالهایت (شما بخوانید 30 سال) رنگ عوض می کنند، وقتی می خواهی به پایان برسانی آغازی را که هنوز شروع نشده، وقتی رنگ چشمهایمان تعیین کننده سطح روابطمان است، راحت لبخند می زنیم و همه چیز را گوشه پارکینگ همان ایستگاه دفن می کنیم.

خداحافظ رفیق.

کمی بخند...

 

/ 1 نظر / 8 بازدید
عادل

آغازی که هنوز شروع نشده ... ... خیلی راحت به این پایانها لبخند می‌زنیم .... خیلی راحت!!!! شاید تنها چاره هم همین باشد ....