همکاری

رسپشن هتل زنگ زده که لطفا به اتاق همکارتون رفت و آمد نکنید.

.

.

.

پ ن:نمی دونم در اوج عصبانیت چی ها که بهش نگفتم!

/ 0 نظر / 4 بازدید