برداشت بد نکنید...

اینکه به کسی بگویم "دلم برایت تنگ شده" بد است... بگویم "هوس آغوش دارم که دلم می خواهد در آغوشش غرق شوم که بوسه بارانش کنم که لب ببوسم" بد است گناه است حتی فکر کردن به اینها عیب است اصلا یعنی چه که من دختر هوس اینها را دارم!!!

اینها همیشه برای منِ دختر عیب بوده. آنقدر گفتند که باورمان شد که خواستن هر کدام از اینها اشکال دارد و من حتما مریضم...

بیچاره دلِ ما که دل نیست...

برایم دعا کنید...

/ 2 نظر / 11 بازدید
reza

سلام خوبی؟ دلنوشته ت منو یاد فروغ فرخزاد میندازه