جای خالی

اتاق کاملا تاریک بود روی تخت دراز کشیده بودم اما احساست می کردم اینجا بودی

گفتی: منو می بینی

گفتم: نه

گفتی: مگه نمی گی اینجام پس چرا....!!!

گفتم: اینجایی نمی بینمت چون کنارمی

گفتی: خب برگرد منو ببین

گفتم: نه

گفتی: چرا؟

گفتم: اِ ... می خوای جای خالیتو ببینم.....

/ 0 نظر / 2 بازدید