...

بعضی روزها فقط باید بگذرند هیچ درمانی ندارند نه دیدن یک رفیق قدیمی، نه شنیدن یک آهنگ و نه حتی پیاده روی

فقط باید بگذرند این روزهای لعنتی

/ 0 نظر / 3 بازدید