کلام آخر

برای متولدین 1 فروردین شروع هر سال جدید توام با شروع دیگری‌ست...

اینجا مینویسم تا امسال را یادم بماند، سال بدی بود از جهتی و خوب بود از جهتی... هرچند بدی‌هایش خیلی بیشتر می‌چربد...

یادم بماند که امسال دلم شکست، زیاد شکست... زیاد اشک ریختم بی‌آنکه کسی بفهمد... زیاد دلم به حال خودم سوخت...

یادم بماند که دل شکسته‌ام را جایی بند نزنم که اعتباری به بند زدن نیست. یادم بماند که اشک‌هایم زلالند... بی‌جهت هدرشان ندهم...

یادم بماند که خودم را دوست داشته باشم.

تولدتان مبارک "بانو"

بعد نوشت: 30 عدد سنگینیه... خیلی سنگین...

بعدتر نوشت: شنیدین میگن "توبه گرگ مرگه"... راست گفتن. من تائید می کنم.

/ 0 نظر / 8 بازدید