آنقدر بزرگ شده ام(!) که دلتنگ نشوم

اما هنوز هم دلتنگت هستم. جات خالیه عزیز کاش حالی بپرسی

/ 0 نظر / 2 بازدید